ประเภท รับเหมาก่อสร้าง / ตรวจบ้าน / งานติดตั้ง / ตกแต่งภายใน