5 เหตุผลสำคัญ! ที่ธุรกิจควรมีเว็บไซต์

คุณอาจยังไม่ทราบประโยชน์หลายประการ ของเว็บไซต์ วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

- Data คือ ข้อมูลที่เก็บผ่านเว็บไซต์ เช่นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ภูมิศาสตร์, ข้อมูลความสนใจ เช่น สินค้ายอดนิยม, ข้อมูลพฤติกรรม เช่น การซื้อสินค้าผ่านน่าเว็บ
เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Google Analytics เป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลได้ละเอียด และสามารถใช้งานได้ฟรี
การที่เรามี Data ของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในมือ จะทำให้เราสามารถ นำเสนอสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น

- Email hosting คืออะไร?
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เว็บไซต์ธุรกิจ คือ merdsoftware.co.th และอีเมลของธุรกิจ คือ info@merdsoftware.co.th
ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ เพราะรูปแบบอีเมลดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจดูมีความเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือมากขึ้น

- ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47.5 ล้านคน หรือราว 70% ของประชาชน และ 90% ของผู้คนเหล่านั้นได้ซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ อย่างน้อยได้ติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าผ่านเว็บไซต์ สงสัยอะไรถาม Google!
ผู้บริโภคปัจจุบันเสพติดการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ก่อนการตัดสินใจซื้อเสมอ ถ้าหากคุณไม่มีเว็บไซต์ ถ้าหากไม่มีใครค้นหาคุณเจอ คุณลองคำนวณบนจำนวนที่คุณจะเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้น มีมากแค่ไหน?

- เว็บไซต์ เปรียบเสมือนเป็น company profile online ในหลายครั้งของการเจรจาธุรกิจ ลูกค้าของคุณมักถามถึงเว็บไซต์ของบริษัทใช่หรือไม่ นอกจากนั้นเว็บไซต์ยังเป็นมูลค่าทางธุรกิจ เช่น กรณีที่ธุรกิจของคุณติดต่อธนาคาร ไม่ง่ายเลยสำหรับการดำเนินการหัวข้อต่างๆ และหนึ่งในหัวข้อพิจารณา คือ เว็บไซต์ของธุรกิจด้วยใช่หรือไม่ สำหรับคุณ เว็บไซต์ยังไม่จำเป็นอยู่อีกหรือไม่